Innkalling til årsmøte

Troms fallskjermklubb innkaller med dette til årsmøte lørdag 25. januar 2014 klokken 16:00 på Fokus-bygget, Bardufoss.

Saksliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Valg av

 • Dirigent
 • Sekretær
 • 2 representanter til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Fastsette medlemskontingent
7. Budsjett
8. Organisasjonsplan

 • Styret (eget valg, punkt 10)
 • HI
 • Materiellansvarlig
 • Kurs-ansvarlig
 • Flysjef
 • Kontaktpersoner politiattester for instruktører

9. Innkomne forslag og saker
10. Valg av styre

 • Leder og nestleder
 • 1 styremedlem og 2 varamedlemmer
 • 2 revisorer
 • Representanter til ting og møter
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Grunnet tilrettelegging trenger vi å vite om du kommer! Meld gjerne ifra her, eller på epost til post@trofsk.no.

Styret

Adventstid er krisetid (og planfasen for årsfest)

Det er en kjent sak at mange enslige sliter litt ekstra i juletida. Dette fikk Indre Troms Free Fly Union bekreftet på et uanmeldt hjemmebesøk hos Vegard. Han tasset rundt i løs joggebukse, «kose-genser» og skulle sette seg ned for å se på «Adils hemmelige dansere» (åja, du vet heller ikke hva det er? http://tv.nrk.no/serie/adils-hemmelige-dansere). Vi anmoder alle om å ta seg en tur innom Vegard i disse tider for å unngå flere slike skandaler. Han har fått oppgaven med å planlegge for TROFSK årsfest den 25. januar (rett etter årsmøtet), i den hensikt å sysselsette ham. Lediggang er som kjent rota til alt vondt…