Alle innlegg av admin

Årsmøte 2010

Styret i Troms fallskjermklubb innkaller til årsmøte for 2010. Møtet vil finne sted 30. januar klokken 14:00 på Bardufoss. Innkalling med saksliste er sendt ut til klubbens medlemmer pr mail.

Vi vil starte årsmøtet med hopping på Bardufoss før vi går til møtebordet. Første løft går 12:50, så hvis du vil være med bør du sørge for å ha operativt utstyr og operative papirer i orden til da.

Forslag til nye vedtekter kan leses her: TROFSK – forslag vedtekter

Fornyelse av sertifikat for 2010

Da er tiden inne for å fornye sertifikatene. Allerede nå kan du fornye for 2010. Grønt skjema finner du til høyre her på siden. Husk at det tar noen uker fra du sender inn til du har papirene i hånda, med mindre du tar til takke med elektronisk lisens. Skal du utenlands anbefales det å ha lisenskort med gyldig kvittering. Samtidig med sertifikatfornyelse kan du gå inn på http://melwin.nak.no/ og kontrollere/oppdatere dine medlemsdata. Vi sender ut en god del informasjon pr mail og sms. Har du feil mailadresse eller mobilnummer oppført så går du glipp av informasjonen. Ta tak nå!

Førstegangshoppere i minusgrader

Da var oktobers første hoppehelg over, og 8 elever har gjort sine første hopp. I strålende høstsol og skyfri himmel, med minusgrader både på bakken og i lufta, ble det en minnerik helg for disse unge menn som skal gjøre fallskjermsporten utrygg i fremtiden:

-Alexander
-Andre
-Andreas
-Bjørnar
-Kjell
-Lasse
-William
-Øyvind

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. I TROFSK har alle de som er direkte involvert i driften skaffet politiattest, og denne informasjonen som nå ligger ute på våre nettsider er i henhold til de krav og retningslinjer som stilles av Norges Idrettsforbund. Styret har utnevnt en representant fra klubben samt en vara som håndterer alle innhentede politiattester. Alle henvendelser til klubben angående dette temaet rettes til styret v/formann.