Innkalling til årsmøte 2018

Fallskjermhoppere!

Vi gjennomfører klubbens viktigste møte den 27. januar klokken 16:00 på Bardufosstun.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før.
Sakspapirer til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på klubbens websider senest en uke før.

Vennlig hilsen styret.

2018 – TROFSK – innkalling årsmøte