Krav om pakkekurs

Elever som skal hoppe denne sesongen: det kreves at du kan pakke selv! Har du tatt pakkekurs og kan pakke selvstendig under veiledning og linekontroller er du good to go.