Alle hoppere skal kurses

Fra og med 2017 skal alle NLFs medlemmer som har FAI sportslisens, eller søker om fornyelse eller utstedelse av FAI sportslisens, ha gjennomgått Antidoping Norges e-læringsprogram Ren utøver.

E-læringskurset finner du her:
http://www.renutover.no/