Innkalling til årsmøte 2017

Styret i Troms fallskjermklubb vil med dette innkalle alle medlemmer til årsmøte den 28. januar 2017 klokken 15:00. Årsmøtet vil avholdes på Hamn i Senja. Saker til behandling på årsmøtet skal være styret i hende innen 14. januar. Sakspapirer vil bli distribuert 21. januar.

2017 – TROFSK – innkalling årsmøte med saksliste