Alle innlegg av Torbjørn Haugen

Hopping 11 – 12 mai

HL og HFL er i orden for 11-12 mai men…..for at hoppmobilen skal ta fatt på den lange turen kreves det at oppmøte av tilstrekkelig antall hoppere melder seg her, innen 10 mai, april kurset ønskes spesielt velkommen for å fortsette progresjonen.
Fly er i orden og flyger er nå bekreftet.

Update 092100B: Da ser lør-søn bra ut, oppmøte lørdag kl 0900, begynn å gjøre istand feltet, HL har lenger vei men kommer i tide.

Kurs nr 2, 2013

Det er nå avklart at neste grunnkurs del 1 holdes 1, 2, og 3 mai, 2013.

Merk redigering av tekst pr 26. april, fly er ikke tilgjengelig 4. og 5. mai. Oppmøte 1. mai kl 1400 ved inngangen til Fokus bygget.

Kursstart 1. mai kl 1400 på Fokus bygget, Rustad Leir. Kurset går 1. mai fra kl 1400-2000, 2. og 3. mai fra kl 1700-2000. Første mulige hoppdag er 9. mai (helligdag) med forbehold om vær og hoppfeltorganisasjon, og videre påfølgende helger. Det er essensielt for hopping at deltagerne har vært hos lege og fått utfyllt legesjekk, link til skjema for legesjekk finnes et stykke ned på kurs-siden.

Kursavgift betales til klubbens konto før oppmøte kursstart.

Fra klubbens medlemmer trenger vi støtte i hoppfeltorganisasjonen, pakking osv. for effektivitet i hoppingen, og det blir sjans til å få seg et hopp eller flere også.

Eventuelle spørsmål kan rettes til hovedinstruktør.